Kognitiv terapeut Trond Sindre Hjørnevik

Kan kontaktes for timebestilling på Tlf: 92 86 10 07

Bakgrunn:
Arbeids/Personal/Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, 2009
Rådgiverstudiet ved Høgskolen i Vestfold og Buskerud, 2012-2014
Kognitiv Terapi ved Norsk Institutt for Kognitiv Terapi, 2008

Tiltakskonsulent Velle Utvikling, 2004-2012
Kognitiv terapeut Frisklivssentralen Nøtterøy Kommune, 2012-2013

Arbeidet som kognitiv terapeut ved Atlas Medica siden 2009

 

Kognitiv Terapi
Hvordan vi lever våre liv, er resultatet av en psykologisk prosess som gir seg utslag i følelser og atferd. Kognitiv terapi er opptatt av hvordan vi tenker og skaper mening i livet vårt. Kognitiv terapi gir derfor våre tanker stor oppmerksomhet. Hvordan vi tolker vår tilværelse, og ulike situasjoner vi til enhver tid står overfor vil kontinuerlig prege våre liv.

Den kognitive hypotese dreier seg om at det ikke er situasjonen som er avgjørende, men vår bearbeidelse og fortolkning av denne.

Gjennom kognitiv terapi søkes det å kartlegge hvilke tanker som hemmer vår utvikling. Mange av de tankene vi omgir oss med, er ofte ureflekterte og fører oss rundt i negative sirkler. Identifisering og responsen vi gir et slikt negativt tankesett, står sentralt i denne terapiformen.

I samarbeid mellom pasient og terapeut, er målsettingen å danne grunnlag for å styrke pasientens evne til en mer hensiktsmessig og konstruktiv måte å tenke, føle og handle på i sitt liv. Behandlingen foregår gjennom strukturerte og undersøkende samtaler, atferdseksperimenter eller eksponeringstrening. Hovedformålet er og utforske alternative, hensiktsmessige og mer utviklende måter å forholde seg til sitt eget liv på.

Kognitiv terapi er en samarbeidsrettet og nåtid-fokusert terapiform som oppleves som oppklarende, konstruktiv, logisk og ikke minst lett å omsette i praksis i eget liv. Pasienten deltar og er aktiv i egen prosess.

Kognitiv terapi har gjennom årelang forskning, et godt empirisk fundament som har veldokumentert effekt på fysiske, psykiske og sosiale forhold.

Ønsker du å vite mer anbefales www.kognitiv.no

Atlas medica - behandlinger, Kognitiv terapeut Trond Sindre Hjørnevik

Trond Sindre Hjørnevik arbeider med et bredt spekter av utfordringer innen psykisk helse både for ungdom og voksne som:

 • OCD/tvangslidelser
 • Søvnforstyrrelser
 • Stress
 • Utbrenthet
 • Livsbelastninger
 • Lett til moderat depresjon
 • Konfliktløsning
 • Jobbrelaterte utfordringer
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Rødming
 • Spesifikke fobier
 • Samlivsproblemer
 • Familiesamtaler
 • Skilsmisseutfordringer
 • Panikklidelser
 • Depresjon
 • Angst
 • Sosial angst
 • Prestasjonsangst
 • Karriereveiledning