Fotterapeut Nina Fleischer

Kan kontaktes på telefon 46 61 28 06

Utdannet i fotterapi og ortopediteknikk ved Kompetansebyggeren i Tønsberg i 2013

Hva gjør en fotterapeut?
Fotterapeuter har unik helsefaglig kompetanse på fot og ankel. Vi jobber med å behandle og forebygge lidelser knyttet til hud, muskler, skjelett og negler.

En fotterapeuts viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Kartlegging av årsak gjør det lettere å finne riktig behandling og sannsynligheten øker for varig resultat.

Vi behandler:

  • Fotvorter
  • Hard hud
  • Torner (liktorn)
  • Sopp i hud eller negl
  • Neglplager
  • Hudproblemer
  • Smerter i føttene

Verdt å vite
Tre av fire nordmenn vil oppleve fotplager i løpet av livet. I 90% av tilfellene kommer disse plagene av uegnet skotøy samtidig som vi står og går på hardt underlag. Dette fører til belastningskader og feilstillinger som kan påvirke resten av kroppen. Muskulatur, skjellett, hud og negler blir berørt.

Som fotterapeut kan vi forebygge og behandle de fleste fotplager og hjelpe deg til å finne årsaken til problemene slik at du unngår smerter i fremtiden.

Autorisert fotterapeut
Som autorisert helsepersonell er tittelen fotterapeut beskyttet. Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Autorisasjon skal sikre at fotterapeuten har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket.

Fotterapi er en helsetjeneste og yrkesutøverne omfattes av Helsepersonelloven og pålegges krav om faglig forsvarlighet og internkontroll. Fotterapeutene fikk sin beskyttende tittel (offentlig godkjent fotterapeut) i 1978, tittelen er siden endret til autorisert fotterapeut.

Med den offentlige godkjenningen ble det klart skille mellom fotpleier og fotterapeut.

Fotterapeut Nina Fleischer
Autorisert fotterapeut Nina Fleischer
Prisliste og behandlingstilbud:
Behandlingstilbud fotterapeut
Klikk på plakaten for større versjon