Fysioterapeut Christian Lindtveit Enstad

Kan kontaktes for timebestilling på tlf. 997 93 319

Utdannelse:
B.Sc Fysioterapi ved Charles University Praha, 2009-2012

Kurs/sertifiseringer:
Eksamen Diagnostisk Ultralyd – Muskel og skjelett, Manuellterapeutenes Servicekontor, Oslo, 2016
Kurs i grunnleggende Ultralyddiagnistikk, Norengros Kjosavik, Stavanger, 2015
Certified Basic and Advanced ESWT in orthopedic disease pathologies – Storz Medical, Berlin, 2014
Certificate Radial and Focused Shockwave – European Union of Medical Specialists (UEMS), European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Berlin, 2014

Tidligere praksis/erfaring:
Produktspesialist, fysioterapeut – Fysiopartner, 2014-2016
Fysioterapeut – Sykehuset i Vestfold, 2013-2014
Fysioterapeut – Kongsberg Kommune, 2013-2013

Har jobbet som fysioterapeut ved Atlas Medica siden 2016

Fysioterapeut Christian Lindtveit Enstad

Du finner mer info på min hjemmeside
www.atlasfysio.no