Dr. Hans Halvard Tvedten

Spesialist i allmennmedisin

Cand. med. Universitetet i Oslo 1993
Spesialist i allmennmedisin
Petroleumslege
Fysioterapeut fra Høgskolen i Fysioterapi Oslo

Tidligere praksis:

  • Kommuneoverlege Hadsel Kommune, 1995-98
  • Lege ved Nordlandssykehuset, Indremedisinsk avd. 1 år – 1998
  • Fastlege Ringklinikken Tønsberg, 1999-2007
  • Har jobbet som fastlege hos Atlas Medica siden 2007
Petroleumslege

Alle som oppholder seg på installasjoner i petroleumsenheten offshore skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring v/sertifisert petroleumslege.

Personer som jobber på den norske kontinentalsokkel må tilfredstille gjeldende helsekrav. Arbeid offshore krever bedre helse enn arbeid ved vanlig virksomhet på fastlandet.
Alle som skal ha offshore attest må ta med utfylt egenerklæring fra Statsforvalteren i Rogaland til timen.
 
Kort ventetid på time!
 
Ta kontakt på tlf: 33 30 19 00 eller bestill time på www.atlasmedica.no
Dr. Hans Halvar Tvedten
Dr. Hans Halvard Tvedten