Reisemedisin og vaksinasjon

For rådgivning vaksine og timebestilling, ring 33301900 eller benytt skjema for timebestilling
  • Vi tilbyr alt innen reisemedisin og vaksinering
  • Vi utsteder gulfebersertifikat

Ansvarlig lege Hans Halvard Tvedten, spesialist i almenmedisin MDNLF
Lege Hans Halvard Tvedten har videreutdannelse innen vaksinering og reisemedisin.

Helsemyndighetenes vaksineanbefalinger
Det er viktig å følge helsemyndighetenes vaksineanbefalinger, disse vil vår reiseklinikk være oppdatert på til enhver tid.

Her kan du se din vaksinestatus på SYSVAK

Dr. Hans Halvar Tvedten
Dr. Hans Halvard Tvedten