Fysioterapeut Christian Lindtveit Enstad

Relevant erfaring:
  • B.Sc (B.P.T.) Fysioterapi ved Charles University, Praha
  • Kongsberg kommune
  • Sykehuset i Vestfold, ortopedi, geriatri og sykelig overvekt
  • Fysiopartner AS, Produkt-/applikasjonsspesialist på Trykkbølge, Ultralyd, Elektroterapi
  • Certified Basic and Advanced ESWT in orthopedic disease pathologies (including sonography diagnostics). R-SW & F-SW
  • Eksamen Diagnostisk Ultralyd – Muskel og skjelett, Manuellterapeutenes Servicekontor.
  • Kurs i grunnleggende Ultralyddiagnistikk, Norengros Kjosavik v/ Rune Mørch
  • Atlas Medica (Privat)
Du finner mer info på min hjemmeside www.atlasfysio.no
Fysioterapeut Christian Lindtveit Enstad
Fysioterapeut Christian Lindtveit Enstad