Gynekolog Elisabeth Møller Strand

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabeth har sin grunnutdanning i medisin fra Philipps-universität Marburg i Tyskland. Hun er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i Norge, og har arbeidserfaring fra både det offentlige og private helsevesenet. Elisabeth har tidligere arbeidet ved Helgelandssykehuset, Sykehuset i Vestfold og hos Drammensgynekologen før hun startet egen praksis i Tønsberg.

Elisabeth er medlem av “Den norske legeforening” , “Norsk gynekologisk forening” og «Vulvaforum».

Elisabeth tar også imot pasienter med spesielle behov.

Les mer på Vestfold Gynekologi

Gynekolog Elisabeth Møller Strand
Gynekolog Elisabeth Møller Strand

Gynekolog Michael Tomala

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Michael Tomala studerte medisin i Krakow på det renomerte universitetet Collegium medicum jagellonian universtity grunnlagt 1364. Han har spesialisert seg i gynekologi og fødselshjelp ved Norges største universitetssykehus – Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. Siste årene jobbet han i Tønsberg på Sykehuset i Vestfold. Han har bred erfaring med utredning og behandling av underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.

Siste årene har Michael utført operasjoner for fremfall ved lhl-sykehuset i vestfold. han er den i Norge som utfører flest slike operasjoner. 

 «Kvinner som oppsøker en gynekolog er ofte i en sårbar situasjon. Å gi dem trygghet, lytte til dem og samtidig tilby høyest faglig kompetanse – det er det viktigste for meg som lege. Kvinnen skal føle seg sett og hørt, og behandlet med respekt. Hun skal tilbys relevant og tilpasset helsefremmende informasjon, undersøkelse og behandling.»

Medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening (NGF), oslo gynekologiske forening (OGF), norsk forening for ultralyddiagnostikk (NFuD) og european society of gynecology ESG.

Les mer på Vestfold Gynekologi

michae_300x450
Gynekolog Michael Tomala