Gynekolog Elisabeth Møller Strand

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabeth har sin grunnutdanning i medisin fra Philipps-universität Marburg i Tyskland. Hun er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i Norge, og har arbeidserfaring fra både det offentlige og private helsevesenet. Elisabeth har tidligere arbeidet ved Helgelandssykehuset, Sykehuset i Vestfold og hos Drammensgynekologen før hun startet egen praksis i Tønsberg.

Elisabeth er medlem av “Den norske legeforening” , “Norsk gynekologisk forening” og «Vulvaforum».

Elisabeth tar også imot pasienter med spesielle behov.

Les mer på Vestfold Gynekologi

Gynekolog Elisabeth Møller Strand
Gynekolog Elisabeth Møller Strand